Formularz rezerwacji

  Wymagane jest wypełnienie pól oznaczonych *.

  Zapoznał-em/am się z polityką bezpieczeństwa i prywatności i zgodnie z jej treścią wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie.


  I. Rezerwacja pokoju przez Gościa indywidualnego

  Rezerwacji można dokonać telefonicznie, poprzez wysłanie zamówienia w formie pisemnej (listem, faksem, przez e-mail lub formularz), a także osobiście.

  Gwarancją rezerwacji jest uiszczenie przedpłaty w formie zaliczki (przelew, gotówka) w wysokości wskazanej przez hotel lub przesłanie formularza upoważniającego do obciążenia karty w razie niedojazdu w terminie wskazanym przez hotel. Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku jednego z powyższych.

  Wpłaty dokonuje się na numer rachunku bankowego Domu Wypoczynkowego "Pod Strzechą". Nr konta: BZ WBK SA O I SŁUPCA 27 1090 1216 0000 0001 2113 4588

  II. Anulowanie rezerwacji Gości indywidualnych

  Istnieje możliwość bezkosztowego anulowania rezerwacji w terminie do dwóch dni przed planowanym przyjazdem gościa do hotelu.

  Po przekroczeniu tego terminu istnieje możliwość anulowania rezerwacji bez obowiązku zapłaty z tego tytułu odstępnego jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych pisemnie, wynikających z okoliczności losowych, niezależnych od osoby dokonującej rezerwacji. Oceny pod kątem zasadności tych okoliczności dokonuje Dom Wypoczynkowy „Pod Strzechą”.

  W przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji, osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek zapłaty na rzecz Domu Wypoczynkowego „Pod Strzechą” 100 % wartości za pierwszą dobę rezerwowanego pobytu.

  Różnica pomiędzy uiszczoną wpłatą zaliczki, a opłatą z tytułu odstępnego za rezygnację, zostanie zwrócona osobie dokonującej rezerwacji w formie przelewu na wskazany przez nią rachunek bankowy.